Tìm kiếm trên trang:

23/06/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 227 - Trung Bộ Kinh 66: Kinh Ví Dụ Con chim Cáy
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 66: Kinh Ví dụ Con chim cáyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét