Skip to main content

Posts

Mi Tiên Vấn Ðáp - II. NỘI DUNG - Câu 2: Con số hạ lạp?

Để cho không khí im lắng lại một lúc, đức vua hỏi tiếp: - Đại đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi? - Thưa, bần tăng tu mới được bảy hạ. - Con số 7 ấy là đếm luôn cả đại đức vào trong, hay là chỉ đếm cái hạ không thôi? Con số 7 ấy là con số của đại đức hay con số của hạ? Khi ấy, đức vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu, cái bóng sáng rỡ của ngài rọi vào trong chai đựng nước ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại đức Na-tiên đưa tay chỉ, rồi hỏi ngược lại rằng: - Tâu đại vương! Cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là đại vương, hay người đang đối thoại với bần tăng đây là đại vương? - Trẫm đây mới thật là trẫm, còn cái bóng kia nương nơi trẫm mà có. Nó có là bởi trẫm. - Cũng thế, tâu đại vương! Số 7 kia là số hạ lạp chứ không phải bần tăng, nhưng nó có được là do nương gá nơi bần tăng. Nó có là bởi bần tăng. - Hay lắm! Quả thật đúng như vậy! Cục đá quăng qua thì cục chì ném lại. Thật thú vị làm sao! * * *
Bài viết được chúng tôi trích từ cuốn sách "MI TIÊN …
Recent posts

Mi Tiên Vấn Ðáp - II. NỘI DUNG - Câu 1: Danh?

II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (gồm 244 câu hỏi)
1. Danh
Đức vua Mi-lan-đà sau khi đảnh lễ Tăng chúng tám mươi ngàn vị cùng với đại đức Na-tiên, ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: - Bạch đại đức, Trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng? Tỳ kheo Na-tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền, vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na-tiên tỳ kheo mỉm cười đáp: - Tâu đại vương, ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe. - Bạch đại đức, trẫm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. - Tâu đại vương, bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi! - Bạch đại đức, Trẫm hỏi rồi. - Tâu đại vương, bần tăng đáp rồi. - Ngài đáp như thế nào? - Đại vương hỏi như thế nào? Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cử tọa thính chúng gồm tám mươi ngàn Tăng chúng, năm trăm tùy tùng của đức vua cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giản…

Mi Tiên Vấn Ðáp - I. PHẦN DẪN NHẬP

I. PHẦN DẪN NHẬP
1. Ngoại thuyết (Bàhirakathà) Sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố sắp nhập Niết bàn, ngài cùng với một số đông tỳ khưu Tăng đến thành Kusinàra thuộc quốc độ Malla. Đến khu rừng mát mẻ, dừng lại dưới hai cội cây sàla tươi đẹp với bốn nhánh vươn cao và tỏa rộng, hoa nở rực rỡ và ngạt ngào hương, ngài bảo tôn giả Ananda xếp y tăng-già-lê rồi nói:
- Như Lai sẽ Niết bàn ở đây!
Thế rồi, Đức Thế Tôn nằm nghiêng lưng trên tảng đá bằng phẳng, đầu quay về phía bắc, mặt quay về phía tây. Chư tỳ khưu Tăng ngồi vòng quanh yên lặng như một rừng thiền định. Giữa tiếng chim ríu rít, vài cánh hoa rơi khẽ, bài pháp sau đây đã được Đấng Giác ngộ thuyết lên:
-"Này các thầy tỳ khưu! Như Lai nhắc nhở và căn dặn các thầy như vầy: tất cả pháp hữu vi đều không chắc thật, không bền vững. Tất cả các pháp hữu vi dầu thô thiển hay vi tế đều bị sự tác động của vô thường, biến hoại, đổi khác.
Tất cả pháp hữu vi, nếu là thiện pháp, là phước tạo tác (punnàbhi sankhàra), cấu tạo nên thân tâm của người và trời…

Mi Tiên Vấn Ðáp - MỞ ĐẦU

Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 _____________________

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG GIỚI NGHIÊM (THITASÌLA MAHATHERA) (1921 - 1984)
Nguyên: - Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravàda) Việt Nam. - Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. - Phó Chủ Tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia.
Hòa thượng Giới Nghiêm (Thitasìlamahathera), thế danh Nguyễn Đình Trấn, sinh ngày 5/5/1921 tại làng Giạ Lê Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngài xuất thân trong một gia đình có truyền thống đạo đức lâu đời, tại một quê hương nghèo khổ, nhưng lại phát tích rất nhiều tu sĩ và cao tăng thuộc cả hai truyền thừa Nam Bắc tôn. Chỉ riêng trong gia đình, bác của Ngài - Hòa thượng Thích Phước Duyên - và chú của Ngài đều là bậc xuất gia. Còn vị thân sinh - Hòa thượng Thích Quang Diệu (Nguyễn Đình Tải) - sau nửa cuộc đời lập gia đ…

LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI - Mục Lục và Sách Tham Khảo

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
Chương I. CHÁNH KIẾN
Chương II. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN
Chương III. ĐỐI TRỊ SÂN HẬN
Chương IV. CHÁNH NGỮ
Chương V. TÌNH BẠN TỐT ĐẸP
Chương VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC
Chương VII. CỘNG ĐỒNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH
Chương VIII. TRANH CHẤP
Chương IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Chương X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG
LỜI KẾT

SÁCH THAM KHẢO
CÁC NGUỒN THAM KHẢO CHÍNH
1. Bodhi, Bhikkhu, (dịch) The Connected Discourses of the Budđha: A translation of the Sainyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh). Boston: Wisdom Implications, 2000. _____(dịch). The Numeral Discourses of the Buddha: A Translation of the Anguttara Nikãya (Tăng Chi Bộ Kinh). Boston: Wisdom Publications, 2012. _____(dịch). The Suttanipãta (đang biên dịch) (Kinh Tập Nipãta).
2. Buddharakkhita, Acharya, (dịch). The Dhammapada: The Budha’s Path of Wisdom (Kinh Pháp Cú: Con Đường Trí Tuệ của Đức Phật), bản in lần 2. Kandy, Sri Lanka: Budhist Publication Society, 1996.
3. Homer, I. B., (dịch) The Book of Discipline (Luật Tạng), quyển…

LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI - Lời Kết của Hozan Alan Senauke

LỜI KẾT của HOZAN ALAN SENAUKE
Nếu Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là bậc Đại y vương, thì giáo lý của Ngài là phương thuốc chúng ta cần để giúp cuộc sống của chúng ta được quân bình và hài hòa. Thuốc men sẽ không ích lợi gì nếu nó vẫn còn nằm trong tủ. Giáo lý và kinh văn sẽ không lợi ích gì nếu chúng vẫn nằm im trên giá sách và không được mở ra đọc. Thuốc men cũng như giáo lý cần phải được đưa vào thân và tâm chúng ta, để chúng có thể tạo ra chất xúc tác giúp ta thoát khỏi khổ đau.
Khi Bhikkhu Bodhi chia sẻ với tôi bản thảo cuốn sách này (dưới nhan đề gốc là Cổ Vũ Cho Sự Hòa Hợp Xã Hội), rõ ràng là bộ sưu tập kinh văn này sẽ có sức thu hút rộng lớn đối với các Phật tử ở châu Á và ở Tây phương, những người hiểu được rằng khổ (dukkha) là vấn đề do cá nhân và xã hội tạo ra. Không một cá nhân nào sống tách rời khỏi ảnh hưởng tác động qua lại hai chiều của cộng đồng, xã hội và quốc gia. Xã hội tồn tại như một thực thể do những người sống trong đó cùng chung sức xây dựng. Mặc dù kỹ thuật từng làm g…

LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI - X. Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng

X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG
GIỚI THIỆU
Trong phần cuối của hợp tuyển này, chúng ta chuyển từ cộng đông thành lập có chủ đích đên cộng đồng tự nhiên, đi từ gia đình đến xã hội rộng lớn hơm và rồi đến quốc gia. Các kinh văn được đưa vào đây hé lộ cho thấy trí tuệ thực tiễn và nhạy bén của Đức Phật, khả năng đáp ứng với tuệ giác kỳ lạ và trực tiếp rõ ràng của Ngài đổi với những vấn đề thực tiễn. Mặc dù Ngài chấp nhận cuộc sống của một du tăng khổ hạnh (samana), một người xuất gia đứng bên ngoài mọi tổ chức xã hội, từ đằng xa, Ngài nhìn về các tổ chức xã hội trong thời đại của Ngài và đề nghị những lý tưởng và cách sắp xếp để hỗ trợ cho sự an vui về mặt thể chất, tinh thần, tâm lý của những người vẫn còn đắm chìm trong những giới hạn của cuộc đời. Rõ ràng là Ngài đã thấy lời giải đáp cho một xã hội lành mạnh nằm trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình đối với người khác. Ngài xem trật tự xã hội như một bức tranh thêu về những mối quan hệ đan quyện và chồng chéo lên nhau, mỗi mối qu…