Tìm kiếm trên trang:

20/08/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 252 - Trung Bộ Kinh 91: Kinh Brahmayu
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 91: Kinh Brahmàyu


19/08/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 251 - Trung Bộ Kinh 90: Kinh Kannakatthala
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 90: Kinh Kannakatthala18/08/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 250 - Trung Bộ Kinh 89: Kinh Pháp Trang Nghiêm
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 89: Kinh Pháp trang nghiêm