Tìm kiếm trên trang:

9/21/18

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần XVII - CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT (Buddha)

Phần XVII 
CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT 
(Buddha) 
Phần XVII - CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT (Buddha) - GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Đạo Phật Nguyên Thủy

NỘI DUNG 

1. Đản Sinh 
2. Lời Tiên Tri 
3. Lễ Hội Cày Ruộng 
4. Tuổi Trẻ Của Thái Tử Siddhatta (Tất-Đạt-Đa) 
5. Bốn Dấu Hiệu và Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại 
6. Điều Nghiên và Nỗ Lực Phấn Đấu Tìm Sự Giác Ngộ 
7. Giác Ngộ Và Bảy Tuần Sau Giác Ngộ 
8. Đức Phật Thiết Lập Giáo Pháp (Dhamma) 
9. Sự Chuyển Hóa Của Xá-Lợi-Phất (Sariputta) và Mục Kiền Liên (Moggallana) 
10. Đức Phật Thăm Viếng Nơi Sinh Của Người 
11. Sự Truyền Pháp Của Đức Phật 
12. Bát-Niết-Bàn và Lời Khuyên Cuối Cùng Dành Cho Các Tỳ-Kheo 
13. Chú Giải 
14. Sách và Tài Liệu Tham Khảo