Tìm kiếm trên trang:

11/20/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 210 - Trung Bộ Kinh 49: Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 49: Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh


11/19/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 209 - Trung Bộ Kinh 48: Kinh Kosambiya
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 48: Kinh Kosambiya11/17/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 208 - Trung Bộ Kinh 47: Kinh Tư Sát
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 47: Kinh Tư sát