Tìm kiếm trên trang:

16.10.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 286 - Trung Bộ Kinh 125: Kinh Điều Ngự Địa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org


Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 125: Kinh Ðiều ngự địa

13.10.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 285 - Trung Bộ Kinh 124: Kinh Bạc Câu LaVideo được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 124: Kinh Bạc-câu-la9.10.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 284 - Trung Bộ Kinh 123: Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 123: Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp8.10.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 283 - Trung Bộ Kinh 122: Kinh Đại Không
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 122: Kinh Ðại không


7.10.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 282 - Trung Bộ Kinh 121: Kinh Tiểu Không
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 121: Kinh Tiểu không