Tìm kiếm trên trang:

10/14/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 179 - Trung Bộ Kinh 18: Kinh Mật Hoàn
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 18: Kinh Mật hoàn
10/13/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 178 - Trung Bộ Kinh 17: Kinh Khu Rừng
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 17: Kinh Khu rừng