Tìm kiếm trên trang:

19.6.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 226 - Trung Bộ Kinh 65: Kinh Bhaddàli
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 65: Kinh BhaddàliNo comments:

Post a Comment