Tìm kiếm trên trang:

19/06/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 226 - Trung Bộ Kinh 65: Kinh Bhaddàli
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 65: Kinh BhaddàliKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét