Tìm kiếm trên trang:

06/06/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 223 - Trung Bộ Kinh 62: Đại Kinh Giáo giới La-hầu-la
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 62: Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét