Tìm kiếm trên trang:

10/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 215 - Trung Bộ Kinh 54: Kinh Potaliya
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 54: Kinh Potaliya
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét