Tìm kiếm trên trang:

07/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 212 - Trung Bộ Kinh 51: Kinh Kandaraka
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 51: Kinh Kandaraka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét