Tìm kiếm trên trang:

26/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 222 - Trung Bộ Kinh 61: Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 61: Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét