Tìm kiếm trên trang:

5/19/19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 221 -Trung Bộ Kinh 60: Kinh Không Gì Chuyển Hướng
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 60: Kinh Không gì chuyển hướng

No comments:

Post a Comment