Tìm kiếm trên trang:

11/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 217 - Trung Bộ Kinh 56: Kinh UpaliVideo được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 56: Kinh Ưu-ba-ly


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét