Tìm kiếm trên trang:

11/19/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 209 - Trung Bộ Kinh 48: Kinh Kosambiya
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 48: Kinh KosambiyaNo comments:

Post a Comment