Tìm kiếm trên trang:

11/17/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 208 - Trung Bộ Kinh 47: Kinh Tư Sát
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 47: Kinh Tư sát
No comments:

Post a Comment