Tìm kiếm trên trang:

17/11/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 208 - Trung Bộ Kinh 47: Kinh Tư Sát
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 47: Kinh Tư sát
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét