Tìm kiếm trên trang:

17/11/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 207 - Trung Bộ Kinh 46: Đại Kinh Pháp Hành
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 46: Ðại kinh Pháp hành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét