Tìm kiếm trên trang:

11/17/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 207 - Trung Bộ Kinh 46: Đại Kinh Pháp Hành
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 46: Ðại kinh Pháp hành


No comments:

Post a Comment