Tìm kiếm trên trang:

03/11/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 204 - Trung Bộ Kinh 43: Đại Kinh Phương Quảng
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 43: Ðại kinh Phương quảngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét