Tìm kiếm trên trang:

02/11/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 202 - Trung Bộ Kinh 40: Tiểu Kinh Xóm Ngựa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 40: Tiểu kinh Xóm ngựa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét