Tìm kiếm trên trang:

11/2/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 201 - Trung Bộ Kinh 39: Đại Kinh Xóm Ngựa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 39: Ðại kinh Xóm ngựa


No comments:

Post a Comment