Tìm kiếm trên trang:

10/12/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 181 - Trung Bộ Kinh 20: Kinh An Trú Tầm
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org 

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 20: Kinh An trú tầm


No comments:

Post a Comment