Tìm kiếm trên trang:

10/30/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 198 - Trung Bộ Kinh 36: Đại Kinh Saccaka
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 36: Ðại kinh Saccaka
No comments:

Post a Comment