Tìm kiếm trên trang:

30/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 198 - Trung Bộ Kinh 36: Đại Kinh Saccaka
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 36: Ðại kinh Saccaka
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét