Tìm kiếm trên trang:

10/25/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 191 - Trung Bộ Kinh 30: Tiểu Kinh thí dụ Lõi Cây
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 30: Tiểu kinh Thí dụ lõi cây


No comments:

Post a Comment