Tìm kiếm trên trang:

24/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 190 - Trung Bộ Kinh 29: Đại Kinh thí dụ Lõi Cây
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 29: Đại kinh Thí dụ Lõi cây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét