Tìm kiếm trên trang:

23/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 189 - Trung Bộ Kinh 28: Đại Kinh ví dụ dấu chân voi
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 28: Đại kinh Dụ dấu chân voi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét