Tìm kiếm trên trang:

22/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 188 - Trung Bộ Kinh 27: Tiểu Kinh ví dụ dấu chân voi
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 27: Tiểu kinh Dụ dấu chân voiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét