Tìm kiếm trên trang:

20/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 186 - Trung Bộ Kinh 25: Kinh Bẫy MồiVideo được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 25: Kinh Bẫy mồiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét