Tìm kiếm trên trang:

17/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 183 - Trung Bộ Kinh 22: Kinh Ví Dụ Con Rắn
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 22: Kinh Ví dụ con rắn
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét