Tìm kiếm trên trang:

10/16/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 182 - Trung Bộ Kinh 21: Kinh Ví Dụ Cái Cưa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 21: Kinh Ví dụ cái cưa


No comments:

Post a Comment