Tìm kiếm trên trang:

10/15/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 180 - Trung Bộ Kinh 19: Kinh Song Tầm
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 19: Kinh Song tầm
No comments:

Post a Comment