Tìm kiếm trên trang:

15/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 180 - Trung Bộ Kinh 19: Kinh Song Tầm
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 19: Kinh Song tầm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét