Tìm kiếm trên trang:

10/11/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 177 - Kinh Trung Bộ 16: Kinh Tâm Hoang Vu
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 16: Kinh Tâm hoang vu
No comments:

Post a Comment