Tìm kiếm trên trang:

11/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 177 - Kinh Trung Bộ 16: Kinh Tâm Hoang Vu
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 16: Kinh Tâm hoang vu
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét