Tìm kiếm trên trang:

10/10/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 176 - Kinh Trung Bộ 15: Kinh Tư Lượng
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 15: Kinh Tư lượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét