Tìm kiếm trên trang:

9.10.18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 175 - Kinh Trung Bộ 14: Kinh Tiểu Khổ Uẩn
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 14: Tiểu kinh Khổ uẩn


No comments:

Post a Comment