Tìm kiếm trên trang:

10/6/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 174 - Kinh Trung Bộ 13: Đại Kinh KHỔ UẨN
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 13: Đại kinh Khổ uẩn
No comments:

Post a Comment