Tìm kiếm trên trang:

30/09/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 171 - Kinh Trung Bộ 10: Kinh Niệm Xứ
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 10: Kinh Niệm xứKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét