Tìm kiếm trên trang:

9/25/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 168 - Kinh Trung Bộ 07: Kinh Ví Dụ Tấm Vải
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 07: Kinh Ví dụ tấm vải
No comments:

Post a Comment