Tìm kiếm trên trang:

23/09/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 167 - Kinh Trung Bộ 06: KINH ƯỚC NGUYỆN
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 06: Kinh Ước nguyện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét