Tìm kiếm trên trang:

9/23/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 167 - Kinh Trung Bộ 06: KINH ƯỚC NGUYỆN
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 06: Kinh Ước nguyện


No comments:

Post a Comment