Tìm kiếm trên trang:

9/23/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 166 - Kinh Trung Bộ 05 : Kinh Không Uế Nhiễm
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org


Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 05: Kinh Không uế nhiễm


No comments:

Post a Comment