Tìm kiếm trên trang:

22/09/2018

Thiền và Đời Sống - Kỳ 151 - Kinh Trung Bộ 03: Thừa Tự Pháp
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org


Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 03: Kinh thừa tự Pháp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét