Tìm kiếm trên trang:

30/05/2017

Chuyện Kể Đạo Phật - Bát nhã, tánh không

Trong một thiền viện nọ, có một vị sư từ phương xa đến xin nhập chúng tu học. Vị sư này trước đây đã từng học Phật pháp tại các Phật học viện và khá giỏi về giáo lý. Đến đây sư được học hỏi thêm về giáo lý nhà thiền, và thường được dạy về Bát nhã, tánh Không và kinh Kim Cang. Khi được học những giáo lý này, sư rất tâm đắc và cảm tưởng như mình đã nắm vững tinh ba của thiền. Rồi sư cao hứng, mỗi khi gặp ai hỏi về thiền, sư liền nói về tánh Không, nào là tám cái Không của Long Thọ, hai chục cái Không của Bát nhã, vài chục cái Không của Trung quán. Các huynh đệ đồng tu phục lăn trí huệ của sư. Thế rồi việc này lọt đến tai vị thiền sư trụ trì. Ngài cho gọi sư "tánh Không" đến hỏi: "Ta nghe nói ông hay giảng về Bát nhã và tánh Không?" 
Đạo Phật Nguyên Thủy - Chuyện Kể Đạo Phật - Bát nhã, tánh không
Sư "tánh Không" đang định mở miệng đáp thì bị thiền sư tát cho một cái nẩy đom đóm. Sư không hiểu ất giáp gì, quay lại tính hỏi thì bị thiền sư tát thêm hai cái nữa. 

Sư nổi quạu la lên: "Con chưa nói gì hết, sao thầy lại đánh con đau quá?" 

Thiền sư đáp: "Trong tánh Không, không có người tát, người bị tát và sự tát. Vậy ai đau?" 

Ngay khi đó sư "tánh Không" liền ngộ đạo. Ngộ ra là mình chỉ nói như con két mà chưa có thực chứng.

Thiền sư nhân đó, đọc lên bài kệ:

Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tỉnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.
(Pháp cú số 20)

Bài viết được Đạo Phật Nguyên Thủy trích từ cuốn sách
Dòng Đời Vô Tận của Hòa thượng Thích Trí Siêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét