Tìm kiếm trên trang:

10.8.16

Kinh Tiểu Bộ - Chớ làm các nghiệp ác

(IV) (Ud 50)
Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên giữa Sàvatthi và Jetavana, đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Sàvatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá, thấy vậy đi đến các thiếu niên ấy, sau khi đến nói với chúng:

- Này các Thiếu niên, các Em có sợ đau khổ không? Các Em không ưa thích khổ phải không?".

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ. Chúng con không ưa thích khổ.

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

4. Nếu con không ưa khổ,
Dầu bất cứ chỗ nào,
Chớ làm các nghiệp ác,
Trước mặt hay sau lưng
Nếu Con làm, sẽ làm,
Các nghiệp ác, bất thiện,
Con không giải thoát khổ,
Dầu nhảy vọt và chạy.

Bài viết được Đạo Bụt Nguyên Thủy trích từ Kinh Tiểu Bộ
Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali

1 comment:

  1. 03g tức 3 cõi tam giới mở ra ngày 27 /01/2017. 2 đội bóng Việt nam tức thần và đội bạn tức tăng tức (1THẦN 1TĂNG )tức 2 là 1 tức ngày 11 / 7 / 1985 ngày âm của TRẦN HỒNG MINH TỨC lịch sử 2 0 tức mai tức sai tức khai tức nai tức ngai gôm lại 1 thiên cơ bóng đá Việt Nam hôm nay là( hiệp 1) 0-0(hiep2)2_0 tức hồng trần tức hào quang sáng chói tức 2 vị Phật + tiên tức ÔNG CHA TA chuyển hóa THÂN THÀNH ANH EM SONG SINH TRUYỀN KIẾP 3 ĐỜI "đã định sẵn trong bánh xe chuyển pháp luân vào bao la bát ngát đêm tối của con người sẽ được nhìn thấy trong tiềm thức liên kết với thiên thượng thiên ngã độc tôn tức 1 Cõi phật = 4 cõi tức 2 tay 2 chân liên kết 1 đầu tức 5 sao kim + mộc + hỏa + thủy + thổ tức nước + đất = âm + dương tức thầy + trò tức cha trời tức thiên địa vô lượng Trong số các nhân vật ấy có những học trò và nhân viên làm việc tại Việt Nam ThíchHiển thị thêm cảm xúc Bình luận Trần Hồng Minh Trần hồng mẩn là một bậc đạo sĩ và đã phát triển thành những người có trách nhiệm với Việt Nam

    ReplyDelete