Tìm kiếm trên trang:

09/07/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 234 - Trung Bộ Kinh 73: Đại Kinh Vacchagotta
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 73: Ðại kinh VaccaghottaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét