Tìm kiếm trên trang:

7.7.19

Thiền và Đời Sống kỳ 233-Trung Bộ Kinh 72: Kinh dạy AggiVacchagotta về Lửa
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 72: Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa


No comments:

Post a Comment