Tìm kiếm trên trang:

5.7.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 232 - Trung Bộ Kinh 71: Kinh dạy Vacchagotta về Tam Minh
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 71: Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh


No comments:

Post a Comment