Tìm kiếm trên trang:

03/07/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 231 - Trung Bộ Kinh 70: Kinh Kitagiri
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 70: Kinh KìtàgiriKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét