Tìm kiếm trên trang:

29.6.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 230 - Trung Bộ Kinh 69: Kinh Gulissani
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 69: Kinh Gulisàni


No comments:

Post a Comment