Tìm kiếm trên trang:

29/06/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 230 - Trung Bộ Kinh 69: Kinh Gulissani
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 69: Kinh Gulisàni


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét