Tìm kiếm trên trang:

28.6.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 229 - Trung Bộ Kinh 68: Kinh Nalakapana
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 68: Kinh Nalakapàna


No comments:

Post a Comment