Tìm kiếm trên trang:

26.6.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 228 - Trung Bộ Kinh 67: Kinh Catuma
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 67: Kinh Càtumà


No comments:

Post a Comment