Tìm kiếm trên trang:

15/06/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 225 - Trung Bộ Kinh 64: Đại Kinh Malunkya
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 64: Ðại kinh Màlunkyà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét