Tìm kiếm trên trang:

10/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 216 - Trung Bộ Kinh 55: Kinh JivakaVideo được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 55: Kinh Jìvaka


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét