Tìm kiếm trên trang:

10.5.19

Thiền và Đời Sống - Kỳ 216 - Trung Bộ Kinh 55: Kinh JivakaVideo được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 55: Kinh Jìvaka


No comments:

Post a Comment