Tìm kiếm trên trang:

09/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 214 - Trung Bộ Kinh 53: Kinh Hữu Học
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 53: Kinh Hữu học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét