Tìm kiếm trên trang:

8.5.19

Thiền và Đời Sống - kỳ 213 - Trung Bộ Kinh 52: Kinh Bát Thành
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 52: Kinh Bát thành


No comments:

Post a Comment