Tìm kiếm trên trang:

14/05/2019

Thiền và Đời Sống - Kỳ 220 - Trung Bộ Kinh 59: Kinh Nhiều Cảm Thọ
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 59: Kinh Nhiều cảm thọ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét