Tìm kiếm trên trang:

11/3/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 203 - Trung Bộ Kinh 41-42: Kinh Saleyyaka & Kinh Vranjaka
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 41-42: Kinh Sàleyyaka và Kinh Veranjaka
No comments:

Post a Comment