Tìm kiếm trên trang:

10/31/18

Thiền và Đời Sống - Kỳ 200 - Trung Bộ Kinh 38: Đại Kinh Đoạn Tận Ái
Video được Đạo Phật Nguyên Thủy (Đạo Bụt Nguyên Thủy) trích từ trang vomonthientu.org

Xem đầy đủ bài Kinh Trung Bộ 38: Ðại kinh Ðoạn tận ái


No comments:

Post a Comment